Podatki od kryptowalut w USA, UK i UE - porównanie

Podatki od kryptowalut w USA, UK i UE - porównanie
Autor Oskar Zawadzki
Oskar Zawadzki15.09.2023 | 8 min.

Kryptowaluty stają się coraz popularniejszą formą inwestycji i płatności na całym świecie. Jednak ich rosnąca popularność rodzi wiele pytań dotyczących kwestii podatkowych. W USA, Wielkiej Brytanii i UE obowiązują odmienne przepisy podatkowe dotyczące kryptowalut. Dokładne zrozumienie tych regulacji jest kluczowe dla inwestorów i użytkowników kryptowalut.

Podstawy opodatkowania kryptowalut w USA

Klasyfikacja kryptowalut jako własności w USA

W USA kryptowaluty traktowane są jako rodzaj własności. Oznacza to, że podlegają one ogólnym przepisom podatkowym dotyczącym dochodów kapitałowych. IRS (Urząd Skarbowy USA) zaklasyfikował kryptowaluty jako "własność" już w 2014 roku. Od tego czasu wiele sądów federalnych potwierdziło, że kryptowaluty powinny być traktowane podatkowo tak samo jak akcje czy obligacje. Takie podejście oznacza, że zyski z kryptowalut podlegają opodatkowaniu, a straty można odliczać od podstawy opodatkowania.

Zasady rozliczania zysków/strat z kryptowalut w USA

Zyski z kryptowalut w USA traktowane są jako dochody kapitałowe. W zależności od długości posiadania kryptowalut, zyski te mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach krótko- lub długoterminowych zysków kapitałowych. Zyski krótkoterminowe (aktywa posiadane poniżej roku) opodatkowane są wyższą stawką podatku dochodowego. Natomiast długoterminowe (powyżej roku) - niższą stawką. W obu przypadkach straty z kryptowalut można odliczyć od podstawy opodatkowania, maksymalnie do wysokości zysków kapitałowych.

Ulgi i zwolnienia podatkowe na kryptowaluty w USA

W USA istnieje kilka możliwości zmniejszenia zobowiązania podatkowego z tytułu posiadania kryptowalut. Ulga podatkowa na straty kapitałowe pozwala odliczyć maksymalnie 3000$ strat rocznie od dochodu. Istnieją też zwolnienia podatkowe na kryptowaluty ofiarowane jako darowizna organizacjom non-profit. Dodatkowo niektóre stany USA wprowadziły lokalne ulgi podatkowe zachęcające do inwestycji w kryptowaluty. Dzięki temu można legalnie zminimalizować podatek od zysków z kryptowalut w USA.

Zasady opodatkowania kryptowalut w Wielkiej Brytanii

Status prawny kryptowalut w UK

W Wielkiej Brytanii kryptowaluty nie mają statusu prawnego pieniądza. Są klasyfikowane jako rodzaj aktywów prywatnych lub aktywów finansowych. Oznacza to, że podlegają one ogólnym regulacjom dotyczącym zysków kapitałowych, podobnie jak w USA. Taki status prawny został potwierdzony m.in. w decyzjach brytyjskiego urzędu skarbowego HMRC z 2014 i 2021 roku.

Opodatkowanie dochodów z kryptowalut w UK

Zyski z kryptowalut w UK traktowane są na ogół jako dochody kapitałowe i opodatkowane odpowiednią stawką podatku dochodowego (maksymalnie 45%). W zależności od charakteru transakcji mogą jednak podlegać również podatkowi od zysków kapitałowych (maksymalnie 28%). Co istotne, w UK straty z kryptowalut również można odliczać od podstawy opodatkowania.

Raportowanie transakcji kryptowalutowych w UK

Od inwestorów kryptowalutowych w UK wymaga się raportowania transakcji do urzędu skarbowego HMRC, w przypadku gdy wartość posiadanych kryptowalut przekracza pewien próg. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność z kryptowalutami. Dzięki temu brytyjski fiskus monitoruje rynek kryptowalutowy i zapobiega uchylaniu się od płacenia podatków.

Regulacje podatkowe dotyczące kryptowalut w UE

Dyrektywy UE dotyczące opodatkowania kryptowalut

Unia Europejska nie wypracowała jeszcze spójnych, ogólnoeuropejskich regulacji podatkowych dotyczących kryptowalut. Jednak w 2018 roku wydano dyrektywę zobowiązującą państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów umożliwiających identyfikację użytkowników portfeli kryptowalutowych. Ma to ułatwić walkę z oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy.

Przepisy krajowe o kryptowalutach w wybranych krajach UE

Poszczególne kraje UE regulują kwestie podatkowe dotyczące kryptowalut na poziomie krajowym. Przykładowo, w Niemczech kryptowaluty traktowane są jako aktywa finansowe, a zyski z nich jako dochody kapitałowe. We Francji kryptowaluty uznano za aktywa ruchome podlegające podatkowi od zysków kapitałowych. Z kolei Portugalia zwolniła z podatków transakcje z użyciem kryptowalut.

Orzecznictwo TSUE w sprawie podatków od kryptowalut

Trybunał Sprawiedliwości UE kilkukrotnie wypowiadał się w kwestii podatków od kryptowalut. W 2015 roku stwierdził, że wymiana kryptowalut na waluty tradycyjne (np. euro) stanowi świadczenie usług podlegających VAT. Natomiast wystawianie i zarządzanie kryptowalutami przez giełdy traktowane jest jako transakcja finansowa zwolniona z VAT.

Porównanie stawek podatkowych na kryptowaluty

Podatki od kryptowalut w USA, UK i UE - porównanie

Stawki podatku dochodowego od kryptowalut

Stawki podatku dochodowego od zysków z kryptowalut są zróżnicowane w zależności od systemu podatkowego danego kraju. W USA wynoszą maksymalnie 37% dla zysków krótkoterminowych i 20% dla długoterminowych. W UK sięgają 45% dla dochodów z kryptowalut. Natomiast w Polsce jest to 19% podatek Belki od dochodów kapitałowych.

Opodatkowanie zysków kapitałowych z kryptowalut

Zyski kapitałowe z kryptowalut są opodatkowane zróżnicowanymi stawkami w zależności od kraju. W USA wynoszą one maksymalnie 23,8%, w UK do 28%, a w Polsce 19% podatku Belki. Niemcy opodatkują zyski kapitałowe progresywną skalą podatkową dochodów osób fizycznych sięgającą 45%.

Ulgi i zwolnienia podatkowe na kryptowaluty

Niektóre kraje wprowadziły preferencje podatkowe mające zachęcić do inwestowania i dokonywania transakcji w kryptowalutach. Portugalia zwolniła z podatków płatności w kryptowalutach, a w Polsce istnieje możliwość rozliczenia strat z kryptowalut. USA, UK i Niemcy zezwalają na odliczanie strat kapitałowych z kryptowalut od podstawy opodatkowania.

Raportowanie podatków od kryptowalut

Obowiązki informacyjne w USA

W USA obowiązują dość rygorystyczne wymogi sprawozdawczości podatkowej dla posiadaczy kryptowalut. Konieczne jest raportowanie do IRS wszystkich transakcji, jeśli ich łączna wartość przekracza 10 000$ rocznie. Dodatkowo należy składać informacje o zagranicznych kontach i portfelach kryptowalutowych (formularz FBAR). Za naruszenie tych przepisów grożą surowe sankcje finansowe.

Raportowanie kryptowalut w UE i UK

W UE raportowanie podatków od kryptowalut nie jest jeszcze ujednolicone, choć trwają nad tym prace. Poszczególne kraje wprowadziły własne regulacje, np. w UK obowiązek informowania o transakcjach powyżej pewnych kwot. Nowe przepisy UE mają umożliwić identyfikację użytkowników kryptowalut dla celów podatkowych.

Kary za nieprawidłowe rozliczenia kryptowalut

W USA, UK i wielu krajach UE konsekwencją unikania płacenia podatków od kryptowalut lub nieprzestrzegania przepisów sprawozdawczych są dotkliwe sankcje. Obejmują one kary finansowe nawet do 100% niezapłaconych podatków, a nawet pozbawienie wolności za oszustwa podatkowe. Organy skarbowe coraz skuteczniej wykrywają nieprawidłowości dzięki narzędziom analizy danych blockchain.

Wnioski dotyczące opodatkowania kryptowalut

Najkorzystniejsze systemy podatkowe dla kryptowalut

Najbardziej przyjazne fiskalnie dla posiadaczy kryptowalut są obecnie Portugalia i Niemcy, gdzie wprowadzono preferencyjne stawki lub zwolnienia podatkowe. Stosunkowo niskie obciążenia podatkowe zysków z kryptowalut występują także w Polsce i USA dla inwestycji długoterminowych. Najmniej korzystne przepisy obowiązują w tej kwestii w Wielkiej Brytanii.

Trendy w opodatkowaniu kryptowalut na świecie

Ogólnoświatowym trendem wydaje się traktowanie kryptowalut jako aktywów podlegających standardowym podatkom od zysków kapitałowych. Rośnie też presja na wprowadzanie obowiązków sprawozdawczych dla użytkowników kryptowalut, co ma zapobiegać oszustwom podatkowym. Jednocześnie niektóre kraje oferują zachęty podatkowe dla inwestorów kryptowalutowych.

Perspektywy dla rynku kryptowalut

W dłuższej perspektywie prawdopodobna jest dalsza standaryzacja przepisów podatkowych dotyczących kryptowalut na poziomie międzynarodowym. Ujednolicenie regulacji w ramach UE i OECD ułatwiłoby rozliczenia transgraniczne i pomogło zwalczać oszustwa podatkowe. Jednocześnie kraje będą konkurować o inwestorów kryptowalutowych oferując im korzystne stawki podatkowe. Ogólnie rosnąca rola kryptowalut oznacza konieczność modernizacji przepisów fiskalnych na świecie.

Podsumowanie

Podatki od kryptowalut stają się coraz ważniejszą kwestią wraz z rosnącą popularnością cyfrowych aktywów. Choć na razie brakuje spójnych międzynarodowych regulacji, poszczególne kraje wypracowują własne przepisy podatkowe. W USA, UK i wielu państwach UE kryptowaluty są opodatkowane na zasadach ogólnych jako aktywa czy własność. Stawki bywają zróżnicowane, ale inwestorzy mają też możliwość odliczania strat. Nowe przepisy nakładają obowiązki sprawozdawczości, by zapobiegać uchylaniu się od podatków. Mimo to, dzięki zwolnieniom i zachętom podatkowym, posiadanie kryptowalut w wielu krajach nadal się opłaca.

Najczęściej zadawane pytania

W Polsce kryptowaluty traktowane są jako aktywa i podlegają 19% podatkowi Belki od zysków kapitałowych. Straty z kryptowalut również można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Nie, podatek płaci się dopiero w momencie, gdy dokonamy sprzedaży kryptowalut i osiągniemy zysk. Samo nabycie i posiadanie kryptowalut nie podlega opodatkowaniu.

Dochody z kopania kryptowalut traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej i rozliczane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatku liniowego.

Tak, można skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych tam, gdzie one obowiązują, np. przekazując kryptowaluty organizacjom non-profit. Jednak oszustwa podatkowe są nielegalne i grożą za nie dotkliwymi sankcjami.

Relatywnie najwyższe opodatkowanie kryptowalut występuje obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie obciążenia fiskalne sięgają 45%. Spore obciążenia występują też w Hiszpanii i Szwajcarii.

5 Podobnych Artykułów:

  1. 5 wskazówek jak bezpiecznie przechowywać kryptowaluty
  2. Atak użytkowników FTX na zespół Mercedes Racing Team, MLB w pozwie: szczegóły
  3. Bezpieczne przechowywanie kryptowalut - 5 kluczowych zasad
  4. Handel kryptowalutami - poradnik dla początkujących inwestorów
  5. Kryptowaluty w Chinach - czy zakaz zostanie zniesiony?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Oskar Zawadzki
Oskar Zawadzki

Dzielę się tutaj swoją wiedzą i pasją do kryptowalut, abyście mogli lepiej zrozumieć ten dynamiczny rynek.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły